De cursus Blik op de Weg 2.0 is ontwikkeld binnen de  Evangelie Gemeente Soest. We zagen een diep verlangen bij de mensen om zich te verdiepen in de Bijbel. Ook zagen we een noodzaak om opnieuw de oude waarheden op een duidelijke en heldere wijze te onderwijzen. De geweldige waarheden die de eeuwen door de leidraad en steun zijn geweest van de christelijke gemeente. Een fundament om op en uit te leven.

Systematische Bijbelstudie

De cursus Blik op de Weg 2.0 is een vorm van Systematische Bijbelstudie. Systematische Bijbelstudie behandelt de hoofdmomenten van de geloofsleer, zoals we die in de Bijbel vinden. Dit wordt gedaan vanuit de Bijbel zelf. Juist daarin onderscheidt de Systematische Bijbelstudie zich van de Systematische Theologie. Deze laatste houdt zich ook bezig met de christelijke leer, zoals die gebaseerd moet worden op het Woord van God, maar dan met kennisname en toetsing van de gezaghebbende uitspraken van de christelijke kerk in het verleden.

Cursusduur en onkosten

We komen gedurende 2 seizoenen, elke even week in de maand, op de maandagavonden bij elkaar. Je kunt op verschillende wijzen deelnemen. Het hele pakket kost €59 per seizoen. Studenten betalen €29 per seizoen. Je kunt ook één (proef)les volgen voor €7.50 per les.