De zesde les van de cursus ‘Blik op de Weg’ met als thema
‘Engelen en Demonen’ – Angelogie en Demonologie
door Frans Blok, is op maandag 9 september 2024, aanvang
19:30 uur. Tijdens de les zal er koffie worden geschonken.

Lessen van Deel 2:
september 2024 t/m maart 2025

Les 6 ‘Engelen en Demonen’ – Angelogie en Demonologie
Docent: Frans Blok
Datum: 9, 23 september 2024
Info over de spreker

Les 7 ‘Messiasverwachting in OT, NT en Jodendom
Docent: Prof. dr. Mart Jan Paul
Datum: 7, 21 oktober 2024
Info over de spreker

Les 8 ‘Israël’
Docent: Christiaan Boom
Datum: 4, 18 november 2024
Info over de spreker

Les 9 ‘God de Heilige Geest in jouw leven’ – Pneumatologie
Docent: Marco Wittenberg
Datum: 13, 27 januari 2025
Info over de spreker

Les 10 ‘De Kerk’ – Ecclesiologie
Docent: Teun van der Leer
Datum: 10, 24 februari 2025
Info over de spreker

Les 11 ‘Wat komen gaat’ – Eschatologie
Docent: Marco Wittenberg
Datum: 10, 24 maart 2025
Info over de spreker

Les 12 ‘Het ontstaan van de Bijbel – Bibliogie’
Docent: Pim van Arnhem
Datum: 7, 28 april 2025
Info over de spreker

Go to top

Lessen van Deel 1:
januari 2024 t/m mei 2024

Les 1 Introductie ‘Ik geloof, geloof ik….’
Docent: Teun van der Leer
Datum: 15, 29 januari 2024
Info over de spreker

Les 2 ‘Wie is de mens?’ – Antropologie
Docent: Petra
Datum: 12, 26 februari 2024

Les 3 ‘Wie is God?’ – Theologie
Docent: Marc
Datum: 11, 25 maart 2024

Les 4 ‘Geloof en wetenschap’ – Creationisme
Docent: Prof. dr. Mart Jan Paul
Datum: 08, 22 april 2024
Info over de spreker

Les 5 ‘God de Zoon’ – Christologie
Docent: Christiaan Boom
Datum: 13, 27 mei 2024
Info over de spreker

Go to top


Sprekers informatie

Teun van der Leer

Teun van der Leer (1959) is voorganger van de Cama Parousia Gemeente in Woerden en docent aan het Baptisten Seminarium aan de VU in Amsterdam. Na de driejarige Bijbelschool ‘In de Ruimte’ in Soest, studeerde hij theologie in Utrecht en Amsterdam en promoveerde hij in 2021 aan de VU op een (Engelstalige) studie over de ‘Believers Church Tradition’. Hij is lid van de redactie van Inspirare, tijdschrift voor charismatische en evangelische theologie. Hij is ruim 40 jaar getrouwd met Ria en samen hebben ze drie kinderen en negen kleinkinderen. Preken en lesgeven is zijn grootste passie.

Dr. Mart-Jan Paul

Dr. Mart-Jan Paul is hoogleraar Oude Testament aan de Evangelische Theologisch Faculteit te Leuven. Hij was senior docent Oude Testament aan de Christelijke Hogeschool Ede. Al jaren houdt de verhouding geloof en wetenschap hem bezig. Hij publiceerde onder andere “Oorspronkelijk. Overwegingen bij schepping en evolutie” (Apeldoorn, 2017; aangevulde derde druk 2019). Hij is ook hervormd predikant in de Protestantse Kerk in Nederland.

Go to top

Christiaan Boom

Mijn naam is Christiaan Boom, getrouwd met Marieke en gezegend met 7 kinderen. Ik studeer op dit moment af in Leuven aan de ETF en ben sinds september 2020 voorganger van de EGS. Mijn favoriete vak in de theologie is Christologie. Voor mij geen droge stof, omdat het gaat over Jezus, de Liefde van mijn leven. Ik zei ernaar uit om met jullie vanuit het Oude Testament en het Nieuwe Testament te ontdekken wie Hij is! Hebr. 13:8

Frans Blok

Ik ben Frans Blok, getrouwd met Evelien en heb 4 kinderen en 2 klein-kinderen. Ik heb ‘mijn hartje aan Jezus gegeven in een kinderkamp van ‘In de Ruimte’ in Soest. Na een ‘volwassen bekering’ heb ik de Bijbelschool daar gedaan en mijn vrouw leren kennen. Daarna 9 jaar zendingswerk in Albanië – uitgezonden door de gemeente in Soest. Belangrijke “roots” dus ook in Soest. En die kostbare band is er altijd gebleven.

Marco Wittenberg

Marco Wittenberg (1973) is voorganger van Baptistengemeente Alphen aan den Rijn Noord. Daarnaast is hij gastdocent aan het Baptisten Seminarium in Amsterdam en geeft de vakken ‘Theologie van het Nieuwe Testament’, ‘Missie in Context’ en ‘Geschiedenis en Theologie van de CAMA’ (Christian & Missionary Alliance). In 2016 is hij gepromoveerd op de Heilige Geest in Lucas-Handelingen met speciale aandacht voor de rol van de lezer en mogelijke begrenzing aan interpretatie. Verder is hij redactielid van Inspirare, lid van het College van Beroepbaarstellingen binnen het kerkgenootschap van de Unie-ABC en is hij internationaal betrokken bij de International Commission of Theological Education van de CAMA.

 

Pim van Arnhem

Go to top