Lessen van Deel 1: januari 2024 t/m mei 2024

Les 1 Introductie ‘Ik geloof, geloof ik….’
Docent: Teun van der Leer
Datum: 15, 29 januari 2024
Info over de spreker

Les 2 ‘Wie is de mens?’ – Antropologie
Docent: Petra
Datum: 12, 26 februari 2024

Les 3 ‘Wie is God?’ – Theologie
Docent: Marc
Datum: 11, 25 maart 2024

Les 4 ‘Geloof en wetenschap’ – Creationisme
Docent: Prof. dr. Mart Jan Paul
Datum: 08, 22 april 2024
Info over de spreker

Les 5 ‘Israël
Docent: Christiaan Boom
Datum: 13, 27 mei 2024

Lessen van Deel 2: september 2024 t/m maart 2025

Les 6 ‘Engelen en Demonen’ – Angelogie en Demonologie
Docent: Frans Blok
Datum: 9, 23 september 2024
Info over de spreker

Les 7 ‘Gods Reddingsplan’ – Soteriologie
Docent Bauke Sijtsma
Datum: 7, 21 oktober 2024
Info over de spreker

Les 8 ‘God de Zoon’ – Christologie
Docent: Christiaan Boom
Datum: 4, 18 november 2024

Les 9 ‘God de Heilige Geest in jouw leven’ – Pneumatologie
Docent: Marco Wittenberg
Datum: 13, 27 januari 2025
Info over de spreker

Les 10 ‘De Kerk’ – Ecclesiologie
Docent: Teun van der Leer
Datum: 10, 24 februari 2025
Info over de spreker

Les 11 ‘Wat komen gaat’ – Eschatologie
Docent: Marco Wittenberg
Datum: 10, 24 maart 2025
Info over de spreker


Sprekers informatie

Teun van der Leer

Teun van der Leer (1959) is voorganger van de Cama Parousia Gemeente in Woerden en docent aan het Baptisten Seminarium aan de VU in Amsterdam. Na de driejarige Bijbelschool ‘In de Ruimte’ in Soest, studeerde hij theologie in Utrecht en Amsterdam en promoveerde hij in 2021 aan de VU op een (Engelstalige) studie over de ‘Believers Church Tradition’. Hij is lid van de redactie van Inspirare, tijdschrift voor charismatische en evangelische theologie. Hij is ruim 40 jaar getrouwd met Ria en samen hebben ze drie kinderen en negen kleinkinderen. Preken en lesgeven is zijn grootste passie.

Dr. Mart-Jan Paul

Dr. Mart-Jan Paul is hoogleraar Oude Testament aan de Evangelische Theologisch Faculteit te Leuven. Hij was senior docent Oude Testament aan de Christelijke Hogeschool Ede. Al jaren houdt de verhouding geloof en wetenschap hem bezig. Hij publiceerde onder andere “Oorspronkelijk. Overwegingen bij schepping en evolutie” (Apeldoorn, 2017; aangevulde derde druk 2019). Hij is ook hervormd predikant in de Protestantse Kerk in Nederland.

Go to top

Frans Blok

Getrouwd met Evelien, heeft vier kinderen en twee kleinkinderen. ‘Ik heb mijn hartje aan Jezus gegeven’ in een kinderkamp van ‘In de Ruimte’ in Soest. Na een ‘volwassen bekering’ heb ik de Bijbelschool daar gedaan en daar mijn vrouw leren kennen. Daarna negen jaar zendingswerk in Albanië – uitgezonden door de gemeente in Soest. Belangrijke roots dus ook in Soest. En die kostbare band met jullie is er altijd gebleven. 

Bauke Sijtsma

Bauke Sijtsma (1956) komt uit Friesland en heeft daar de Pabo gedaan. Hierna heeft hij een jaar Grieks en Latijn gedaan in Groningen en de drie jarige Bijbelschool In de Ruimte te Soest. Vervolgens heeft hij bij de CHE te Ede de opleiding Maatschappelijk Werk afgerond en 24 jaar bij verslavingskliniek ‘De Wending’ van het Leger des Heils te Ugchelen gewerkt. Op dit moment is hij met pensioen en actief in de Evangelie Gemeente Soest. Hij is mede organisator van de BlikopdeWeg cursus. Hij is 41 jaar getrouwd met Heleen, heeft vier kinderen en 10 kleinkinderen.

Go to top

Marco Wittenberg

Marco Wittenberg (1973) is voorganger van Baptistengemeente Alphen aan den Rijn Noord. Daarnaast is hij gastdocent aan het Baptisten Seminarium in Amsterdam en geeft de vakken ‘Theologie van het Nieuwe Testament’, ‘Missie in Context’ en ‘Geschiedenis en Theologie van de CAMA’ (Christian & Missionary Alliance). In 2016 is hij gepromoveerd op de Heilige Geest in Lucas-Handelingen met speciale aandacht voor de rol van de lezer en mogelijke begrenzing aan interpretatie. Verder is hij redactielid van Inspirare, lid van het College van Beroepbaarstellingen binnen het kerkgenootschap van de Unie-ABC en is hij internationaal betrokken bij de International Commission of Theological Education van de CAMA.