Over de cursus

Een vorm van
Systematische Bijbelstudie

De Systematische Bijbelstudie behandelt de hoofdmomenten van de geloofsleer zoals we die in de Bijbel vinden. 

Een cursus voor verdieping van het Geloof met thema’s zoals: Waarom zou je geloven?, Wie is God? of Jij als schepsel.

Georganiseerd door Evangelie Gemeente Soest
 
https://www.evangeliegemeentesoest.nl
Secretariaat EGS, Postbus 98, 3760 AB Soest