Over de cursus

Een vorm van
Systematische Bijbelstudie

De Systematische Bijbelstudie behandelt de hoofdmomenten van de geloofsleer zoals we die in de Bijbel vinden. 

Een cursus voor verdieping van het geloof met thema’s zoals: Waarom zou je geloven? Wie is God? Of Jij als schepsel?

De cursus ‘Blik op de Weg’ is ontwikkeld binnen de Evangelie Gemeente Soest. We zagen een verlangen bij de mensen om zich te verdiepen in de Bijbel. Ook zagen we een noodzaak om opnieuw de oude waarheden op een duidelijke en heldere wijze te onderwijzen.

De geweldige waarheden die de eeuwen door de leidraad en steun zijn geweest van de christelijke gemeente. Een fundament om op en uit te leven.

Ook kunnen er losse, actuele onderwerpen de revue passeren. Zoals dit komend jaar prof.dr. Mart Jan Paul ons mee gaat nemen in het onderwerp geloof en wetenschap en creationisme.


De cursus ‘Blik op de Weg’ is een vorm van Systematische Bijbelstudie.

Dit wordt gedaan vanuit de Bijbel zelf. Juist daarin onderscheidt de Systematische Bijbelstudie zich van de Systematische Theologie.

Systematische Theologie houdt zich ook bezig met de christelijke leer, zoals die gebaseerd moet worden op het Woord van God, maar dan met kennisname en toetsing van de gezaghebbende uitspraken van de christelijke kerk in het verleden.


We komen van jan. 2024 t/m maart 2025, (bijna) elke oneven
week in de maand, op de maandagavonden bij elkaar.

Je kunt op verschillende wijzen deelnemen:

 • Deze 2-delige cursus kost €75 per deel. Je kunt één
  of twee delen kopen. Zie de button ‘Registreren’
  boven aan deze pagina. Het 2e deel betaal je
  halverwege de cursus.
 • Je kunt ook één of meerdere (proef)lessen volgen
  voor €17,50 per les (= 2 avonden). 
  Zie de button
  ‘Aanschaffen losse les’ boven aan de pagina.


Vragen?

Stel ze gerust.

  Georganiseerd door Evangelie Gemeente Soest
   
  https://www.evangeliegemeentesoest.nl
  Secretariaat EGS, Postbus 98, 3760 AB Soest